GÜNCEL YAZILAR

Elektronik ortamda haberleşmede vergilendirme


Dr. Veysi SEVİĞ

24 Nisan 2016 Pazar


    Sosyal Ağlarda Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş

Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2016 Pazartesi

Gider Vergileri Kanunu’nun ikinci kısmının üçüncü bölümü Özel İletişim Vergisi (ÖİV)ve Şans Oyunları Vergisi ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu kanunun 39. maddesi uyarınca Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kanunu’yla görev ve imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bildirim yapılması veya kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilmiş sayılan işletmelerin;

  • Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dahil tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri yüzde 25,
  • Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri yüzde 15,
  • Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcı hizmeti yüzde 5,
  • Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer elektronik haberleşme hizmetleri yüzde 15 oranında Özel İletişim Vergisi’ne tabidir.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 14 Seri No’lu “Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ” ile yapılan açıklamalar çerçevesinde “Kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde yüzde 5 oranında Özel İletişim Vergisi” uygulanmaktadır. Bu bağlamda da internet servis sağlayıcılığı hizmeti kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmelere verilen internet erişim hizmeti de bu kapsamda olduğundan yüzde 5 oranında Özel İletişim Vergisi’ne tabi tutulmaktadır. (x)

Diğer yandan mobil elektronik haberleşme işletmelerince faturalı hat abonelerine verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden de yüzde 5 oranında Özel Tüketim Vergisi hesaplanmaktadır. Dolayısıyla mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin birlikte verilmesi halinde her bir hizmet türüne tabi olduğu oranın uygulanabilmesi için hizmetlerin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her bir hizmet türünün ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca mevcut düzenlemeler çerçevesinde “ön ödemeli” hatlara yüklemeler için yapılan satışlar yüzde 25 oranında Özel İletişim Vergisi’ne tabi tutulmaktadır. Ancak ön ödemeli hat abonelerine haberleşme hizmetleri ile birlikte internet erişim hizmetleri de verilebilmektedir. Bu bağlamda da ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması halinde, her hizmetin tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

  • Mobil internet erişim hizmeti ve diğer mobil elektronik haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde yüzde 25,
  • Münhasıran (özellikle) mobil internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkan vermemesi ve yükleme sonrasında bu tür hizmetlerde kullanılmak amacıyla dönüştürülemeyecek mahiyette olması halinde ise yüzde 5 oranında Özel İletişim Vergisi hesaplanmaktadır.

Ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan ve satışında yüzde 25 ÖİV ödenmiş olan yüklemelerin diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmeti içinde kullanılması halinde internet erişim hizmeti dolayısıyla fazla ödenmiş olan vergi, abonelere iade edilmesi koşuluyla Özel İletişim Vergisi mükellef, elektronik haberleşme işletmelerine iade edilecektir.

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ön ödemeli hatlarına yaptıkları yüklemeleri, diğer haberleşme hizmetlerinin yanı sıra internet erişim hizmetlerinde de kullanan abonelerinden, internet erişim hizmetine isabet eden bedel üzerinden fazla olarak tahsil edilmiş olan Özel İletişim Vergisi tutarını birer aylık dönemler itibariyle hesaplayıp, hesaplama yapılan dönemi takip eden ayın sonuna kadar abonelerine bildirerek iade etmekle yükümlüdürler.

(x) Özel İletişim Vergisi 14 Seri Numaralı Genel Tebliğ, 5 Nisan 2016 gün ve 29675 sayılı Resmi Gazete

Kaynak: www.itohaber.com