GÜNCEL YAZILAR

GOOGLE - FACEBOOK REKLAMLARINDA STOPAJ


Cevherler Mali Müşavirlik

21 Ocak 2019 Pazartesi


    Sosyal Ağlarda Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş

19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere 01/01/2019 tarihinden itibaren yapılan ödemelerden Gelir Vergisi yada Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılması hususunda düzenlemeler yapılmıştır, Yapılan düzenleme gereğince ;

Stopaj Kapsamındaki Hizmet alımı Yapılan Şirketler

- Türkiyede Mukim Gerçek Kişi Şahıs Şirketi

- Yurt Dışında Mukim Dar Mükellef Yurt Dışı şirketi 

Brüt Üzerinden % 15 (Net Ödenen üzerinden % 17,65) oranında stopaj öngörülmüştür.

Stopaj Yapılmayacak Hizmet Alımı yapılan  Şirketler

- İşyeri Türkiye de Yerleşik Tüzel Kişiliği olan bir işletme ise Stopaj oranı % 0 olarak düzenlenmiş olup işlemler eskiden olduğu şekilde stopaj yapılmaksızın devam edecektir.

İlgili kanun Hükümleri gereği Yurt Dışı alım kaynaklı Google ve Facebook Reklamlarımız için şirketinizin net alımları üzerinden  % 17.65 KVK 30 maddesi gereği stopaj yükü doğacağından Reklam Maliyetlerinde 01.01.2019 itibariyle % 17.64 artış olacaktır.

                                                                                                             

Hesaplama Örneği

Brüt Satın Alma Tutarı

 ₺  117,65

% 15 KDV 30. Gereği yapılan Stopaj

 ₺    17,65  * Muhtasar Beyanname ile Devlete

Google Türkiyeden Gönderilen Ödeme Tutarı

 ₺  100,00

Brüt Üzerinden KDV

 ₺  21,18  * KDV 2 Beyannamesi İle Devlete