TEKNOKENT ve AR-GE

No Tarih Konu
21 30 Eki 2016 (17/06/2016 Özelge) 4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği hk.
20 30 Eki 2016 (02/08/2016 Özelge) Ar-Ge ve üretim faaliyetleri dışındaki diğer faaliyetlerin yürütüldüğü departmanların hizmet işletmesi olarak kısmi bölünmeye konu edilip edilemeyeceği
19 30 Eki 2016 (02.09.2016 Özelge) AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki ve Damga Vergisi İstisnası
18 30 Eki 2016 (08/09/2016 Özelge) Yüksek öğrenim kurumunda yürütülen Ar-Ge faaliyetinde sözleşmeli statüsünde çalışan yabancı uyruklu personelin 5746 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden yararlanıp yararlanamayacağı
17 26 Tem 2016 (16/05/2016 Özelge) Teknogirişim Sermayesi Desteği İşyeri Sahibi Gelir Vergisi Teşviki Hk.
16 26 Nis 2016 (17/02/2016-Özelge) Patentli buluşun seri üretime tabi tutulması ve üretiminin fason olarak yaptırılması halinde sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması hk.
15 26 Nis 2016 (17/02/2016-Özelge) TURQUALITY Destek Programı kapsamında hibe niteliğinde alınan tutarların gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği
14 26 Nis 2016 (özelge-23/02/2016) Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin vergisel durumu (Yönetici Şirketler)
13 15 Mar 2016 (17/08/2015 Özelge) AR-GE personelinin telafi çalışmaları
12 15 Mar 2016 (08/09/2015 Özelge) Yurtdışı lisans diplomasına sahip personelin elde ettiği ücret gelirinde Ar-Ge istisnası
11 15 Mar 2016 (Özelge 16/02/2016) Ar-Ge Merkezinde çalışan personelin servis ve yemek giderlerinin Ar-Ge harcaması sayılıp sayılmayacağı.
10 15 Mar 2016 (27/03/2015 Özelge) Serbest Meslek faaliyeti yanında AR-GE İndirimi
9 13 Mar 2016 (25/11/2014 Özelge) Teknoloji geliştirme bölgesi içinde bulunan şirkete ait ofislerin kiraya verilerek kira geliri elde edilmesi
8 13 Mar 2016 (19/03/2015 Özelge) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 4691 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen projesinin yanında başka bir proje için 5746 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı.
7 13 Mar 2016 (12/06/2014 Özelge) Kalkınma Ajansları ve ... Kurumu'na verilen proje değerlendiriliciği (hakemlik) hizmetinin vergisel durumu