İNŞAAT

No Tarih Konu
12 14 Kas 2016 (23.07.2013 Özelge) 2B Kapsamindaki Hazine Arazisinin Tapu Siciline Tescilinden Önce veya Sonra Satışında iktisap tarihi hk
11 14 Kas 2016 (16/06/2016 Özelge) Cins Tahsisi Sonrası Değer Artış Kazancı
10 26 Tem 2016 (25/05/2016 Özelge) Veraset yoluyla intikal eden arsanın kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin satılması durumunda vergilendirilmesi
9 13 Mar 2016 (17/08/2015 Özelge) Konut ve İşyeri Tesliminde KDV
8 13 Mar 2016 (07/09/2015 Özelge) Taşınmaz KDV Oranının Kullanım Amacına Göre Belirleneceği
7 13 Mar 2016 (17/02/2015 Özelge) Konu : Proje kapsamında 150 m²'den küçük konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı.
6 13 Mar 2016 (20/02/2015 Özelge) Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak kdv oranı
5 13 Mar 2016 (24/02/2015 Özelge) Hazır Beton İşinde KDV Tevkifatı.
4 13 Mar 2016 (25/02/2015 Özelge) Holding şirketin iştirak ettiği başka şirkete ait gayrimenkulleri aktifine geçirerek satması halinde kurumlar vergisi ve KDV istisna olup olmayacağı.
3 13 Mar 2016 (02/03/2015 Özelge) Arsa, İşyeri ve Meskenin Birlikte satışında KDV Oranı.
2 13 Mar 2016 (04/03/2015 Özelge) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki binaların yıkılıp yeniden yapılması için imzalanan kat karşığı sözleşmesine istinaden inşaatı yapımı.
1 13 Mar 2016 (22.06.2015 Özelge) Gayrimenkul satışında KDV oranı.