ELEKTRONİK TİCARET

No Tarih Konu
27 30 Eki 2016 (24.05.2016 Özelge) İrlanda mukimi şirketten alınarak satılan bilgisayar programları için yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı.
26 26 Tem 2016 (24/05/2016 Özelge) El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.
25 12 Haz 2016 (12.10.2015-Özelge) Şirket ortağına ait tescilli markaların isim hakkı yapılacak ödeme sırasında düzenlenmesi gereken belgenin türü ve şirket ortağına mükellefiyet tesisi hk.
24 12 Haz 2016 (07/01/2016-Özelge) İnternet üzerinden yapılan satışların toplam hasılat içinde 5 milyon TL’yi aşmaması durumunda e-Arşiv kullanma zorunluluğunun bulunup bulunmadığı ile e-Fatura ve e-Defter kullanılıp kullanılmayacağı
23 12 Haz 2016 (22/02/2016-Özelge) İnternet üzerinden verilen aracılık hizmetinde belge düzeni.
22 12 Haz 2016 (16.03.2016-Özelge) İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi.
21 12 Haz 2016 (10/05/2016-Özelge) Yabancı kurumdan elde edilen ücret gelirinin beyanı hk.
20 12 Haz 2016 (24/05/2016-Özelge) El ilanları ve internet aracılıyla tanıtımı yapılmak suretiyle evde pişirilen yemeklerin satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi.
19 26 Nis 2016 İsviçre mukimi firmadan alınan SAP yazılım kullanım
18 12 Nis 2016 (Özelge 20/10/2015) Emisyon primi dağıtılmaksızın sermaye azaltımına gidilip gidilmeyeceği.
17 27 Mar 2016 (Özelge 17/02/2016) Hindistan Firmasına yapılan Hizmet karşılığı Hindistanda Kesilen Verginin Türkiyede Mahsubu Hk
16 15 Mar 2016 (19/06/2015 Özelge) İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetlerin ve yurt dışından elde edilen ücretin vergilendirilmesi
15 15 Mar 2016 (22/06/2015 Özelge) Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme, renklendirme işinin vergilendirilmesi
14 13 Mar 2016 (17/04/2014 Özelge) Yazılım Tesliminde KDV Tevkifatı
13 13 Mar 2016 (24/04/2014 Özelge) Almanya mukimi firma ile yaptığı anlaşmaya istinaden gösterilerinin internet sitesinde yayınlanmasının vergilendirilmesi.