Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına Getirilen Bildirim Yükümlülükleri Hk.

SİRKÜLER

Sayı: 2016 / 05

 

Konu              :  Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri

                ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına Getirilen Bildirim Yükümlülükleri Hk.

Tarih              :  10.06.2016

 

                        464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına 01.07.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere bir ay içindeki gerçekleştirilen muamelelere ilişkin bilgileri, takip eden ayın son gününe kadar Maliye Bakanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığı ile elektronik ortamda veri aktarma zorunluluğu getirilmiştir.

           

            İlgili tebliğ ile bildirim sorumluluğu getirilen kişiler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

ü  Aracı Hizmet Sağlayıcı: 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ü  İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracısı: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

ü  Kargo ve Lojistik işletmecileri : Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri

İlgili Tebliğ kapsamında istenen bilgilerin aktarımlarına ilişkin taslak format şartları www.gib.gov.tr adresinde yayınlanan açıklamalara aşağıda yer verilmiş olup ilgili bildirim şablonlarına aktivasyon sonrası BTRANS sisteminden erişilebilecektir.

Aracı Hizmet Sağlayıcılarına İlişkin Format için tıklayınız.

 Kargo ve Lojistik İşletmelerine İlişkin Format için tıklayınız.

 İnternet Reklam Aracılarına İlişkin Format için tıklayınız.

Başvuru

  1. BTRANS Yetki Talep Formu doldurulmalı (ulaşmak için tıklayınız)
  2. 0312-302 15 52 nolu telefona fakslanması, btrans@gelirler.gov.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
  3. Formun ıslak imzalı halinin Gelir İdaresi Başkanlığının “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 ALTINDAĞ/ANKARA” adresine gönderilmelidir.

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız

Yazımızın PDF formatına ulaşmak için tıklayınız.